Smart Infranet

Products & Services

จุดท่อลอดข้ามถนนทางหลวงต่างจังหวัด (HDD)

ปัจจุบันกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ไม่อนุญาตให้ทำการพาดสายสื่อสารข้ามทางแยก และถนน ที่มีหมายเลขถนน 1-3 หลัก

กลุ่มพันธมิตรได้ดำเนินการขออนุญาตติดตั้งท่อลอดใต้ถนนสำหรับติดตั้งเส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อใช้ในธุรกิจให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง(Dark Fiber Optic) 

สามารถใช้การค้นหาได้โดยการ กดที่รูป  ด้านบนขวามือ เพื่อขยายแผนที่ให้ใหญ่ขึ้น