Smart Infranet

Products & Services

ท่อร้อยสายสื่อสายใต้ดินชนิด Micro-Duct และบริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง

จากโครงการสายใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียนของการไฟฟ้านครหลวง ได้มีการรื้อถอนเสาไฟฟ้า ในปี พ.ศ. 2560 ในถนนพหลโยธิน ถนนประดิพัทธ์ ถนนพญาไท และถนนสุขุมวิทบางส่วน


SIC ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคมในการเช่าท่อร้อยสายใต้ดิน ( Sub Duct ) ของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อติดตั้งท่อ Micro Duct และ เส้นใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) เพื่อให้บริการในเส้นทางข้างต้น

สามารถใช้การค้นหาได้โดยการ กดที่รูป  ด้านบนขวามือ เพื่อขยายแผนที่ให้ใหญ่ขึ้น